sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. เวียดนามน็อกไทย โค่นข้าวหอมมะลิ

ส่งออกข้าวไทย ปี 64 คาดทำได้ 6.5 ล้านตัน เวียดนามลุ้นหมัดเด็ด ส่งข้าวหอม ST25 โค่นหอมมะลิไทยตกบัลลังก์แชมป์ ดีเดย์ส่งคร็อปใหม่ตีตลาดโลก มี.ค.นี้ ชี้ผลผลิตต่อไร่สูงกว่าหอมมะลิไทยเท่าตัว แถมราคาถูกกว่าอื้อ นักวิชาการจี้รัฐ-เอกชนเลียนโมเดลเวียดนามพัฒนาสายพันธุ์ข้าวส่งออก ก่อนอันดับโลกกู่ไม่กลับอดีตจนถ ...

อ่านต่อ วันที่ 21 มกราคม 2564
2. ถั่วฝักยาว บำรุงสายตาและมากประโยชน์

"ถั่วฝักยาว" เป็นพืชล้มลุกตระกูลเดียวกับถั่วต่าง ๆ อย่าง ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วแปบ มีลักษณะพิเศษที่ทำให้แตกต่างจากถั่วชนิดอื่นอย่างชัดเจน ด้วยฝักสีเขียวที่ยาว โดยคนไทยนิยมนำไปประกอบอาหารหลากหลายประเภท ทั้ง ผัด แกง ตำแทนมะละกอ และใช้เป็นส่วนผสมของอาหารอื่น ๆ แต่ที่นิยมที่สุดคือนำมากินสด ...

อ่านต่อ วันที่ 21 มกราคม 2564
3. มกอช. จับมือ กรมประมง พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลตามหลักสากล หวังเพิ่มยอดส่งออกกุ้งทะเล

เลขาฯ มกอช. จับมือ กรมประมง พัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลตามหลักสากล เตรียมพร้อมยื่นขอรับการประเมินความเท่าเทียมกับ GSSI มุ่งสร้างความเชื่อมั่นประเทศคู่ค้า หวังเพิ่มยอดส่งออกกุ้งทะเลนายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นผู ...

อ่านต่อ วันที่ 20 มกราคม 2564
4. "TEAMG" จับมือพาร์ทเนอร์ เป็นที่ปรึกษา ADB โครงการ "การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคเกษตร บนพื้นที่สูง

"TEAMG" จับมือ "AIT - Nippon Koei" ร่วมเป็นที่ปรึกษาให้ ADB ในโครงการ "การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภาคเกษตร บนพื้นที่สูง จ.น่าน"ดร.อภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ TEAMG เปิดเผยว่า ...

อ่านต่อ วันที่ 20 มกราคม 2564
5. เรื่องน่ารู้: ตูมกาขาว

ตูมกาขาว ชื่อเรียกอื่นๆ ขี้กา มะติ่ง มะติ่งต้น มะติ่งหมากไม้ต้น ผลัดใบ สูง 5-15 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กว้างจนถึงรูปกลม ดอก สีขาว แกมเขียวออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไข่หรือรูปใบหอก กลีบดอกเป็นหลอดปลายแยกเป็น 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดที่ปลายหลอด ปลายเกสรเพศเมียรูปกระบอง ผ ...

อ่านต่อ วันที่ 19 มกราคม 2564
6. แมลง ศก. ผึ้งโพรงบ้านไสใหญ่ 'แบรนด์ฅนผึ้งป่า' ความสำเร็จแปลงใหญ่ สร้างมูลค่าปีละ 3.5 ล้าน

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ นับเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการดำเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกันได้ในด้านการผลิตและการตลาด และให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้ม ...

อ่านต่อ วันที่ 19 มกราคม 2564

แจ้งเตือน

1. พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร ระหว่างวันที่ 22 - 28 มกราคม พ.ศ. 2564

การคาดหมายลักษณะอากาศ ช่วงวันที่ 22-24 ม.ค. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำล ...

อ่านต่อ วันที่ 22 มกราคม 2564
2. เตือนภัยการเกษตร : ระวังเพลี้ยแป้งในมะม่วงหิมพานต์

สภาพอากาศในช่วงนี้แดดแรง ลมแรง และอากาศแห้งในตอนกลางวัน อากาศเย็นอุณหภูมิลดต่ำลงในตอนกลางคืน เตือนผู้ปลูกมะม่วงหิมพานต์ในระยะแทงช่อดอก- พัฒนาผล รับมือเพลี้ยแป้งการเข้าทำลาย : ตัวอ่อนและตัวเต็มวัย ดูดกินน้ำเลี้ยงผลอ่อนทำให้เมล็ดและผลปลอมไม่เจริญ แคระแกร็น เมล็ดลีบหรืออาจทำให้ผลอ่อนร่วงหล่นได้ ถ้ามีป ...

อ่านต่อ วันที่ 15 มกราคม 2564
3. เตือนภัยการเกษตร : ระวังเพลี้ยไฟในมะม่วงหิมพานต์

สภาพอากาศในช่วงนี้แดดแรง ลมแรง และอากาศแห้งในตอนกลางวัน อากาศเย็นอุณหภูมิลดต่ำลงในตอนกลางคืน เตือนผู้ปลูกมะม่วงหิมพานต์ ในระยะแทงช่อดอก-พัฒนาผล รับมือเพลี้ยไฟการเข้าทำลาย : จะทำลายมะม่วงหิมพานต์ช่วงแตกยอดอ่อน ช่อดอก และผลอ่อน โดยดูดกินน้ำเลี้ยงทำให้ยอดอ่อนหงิกงอหรือแห้งตาย กรณีระบาดรุนแรงจะทำให้ช่อ ...

อ่านต่อ วันที่ 15 มกราคม 2564
4. เตือนภัยการเกษตร : ระวังหนอนกระทู้หอมในหอมแดง, หอมหัวใหญ่

สภาพอากาศในช่วงนี้แดดแรง ลมแรง และอากาศแห้งในตอนกลางวัน อากาศเย็นอุณหภูมิลดต่ำลงในตอนกลางคืน เตือนผู้ปลูกหอมแดง, หอมหัวใหญ่ ในระยะ พัฒนาหัว รับมือหนอนกระทู้หอมการเข้าทำลาย : หนอนกระทู้หอมเจาะเข้าไปอาศัยในใบหอม กัดกินเนื้อเยื่อใบหอมทำให้ใบมีสีขาว และกัดกินไปถึงหัวหอมทำให้ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้แนวทางป ...

อ่านต่อ วันที่ 15 มกราคม 2564