sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. ปลูกไม้มีค่าเป็นบำนาญ

แนวคิดการปลูกต้นไม้มีค่าเพื่อเป็นบำนาญในยามชราเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจไม่น้อย โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ เกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฯลฯ ที่ไม่มีบำเหน็จบำนาญในยามชรา หากเราเริ่มปลูกไม้มีค่าตั้งแต่อายุ 30 ปี พออายุ 60 ปีไม้ที่ปลูกก็เติบโตมีราคาไม่ต่ำกว่าต้นละ 30,000 บาทวิระ ปัจฉิมเพ็ชร เก ...

อ่านต่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
2. เปิดตัว “หุ่นยนต์ปรับหน้าดินนาเกลือไร้คนขับ” ผลงาน นศ.ฟีโบ้ มจธ.

ปัจจุบันมีการนำหุ่นยนต์ และยานยนต์พลังงานไฟฟ้ามาใช้งานในชีวิตประจำวันของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นในหลายด้านและหลายภาคส่วน ล่าสุด มีความพยายามในการนำเทคโนโลยีทั้ง 2 มาประยุกต์ใช้กับภาคการเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรชาวนาเกลือ โดยนายนรวิศว์ หนังสือ นักศึกษาปริญญาโท สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือ ฟีโบ้ มหาวิทยาลั ...

อ่านต่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
3. มทส. เปิดขายต้นกล้ากัญชาพันธุ์ไทย ฝอยทอง ภูผายล ให้ผลผลิตต่อเนื่อง สารสำคัญออกฤทธิ์สูงตามมาตรฐานทางการแพทย์

ฟาร์มกัญชา มทส. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดจำหน่ายต้นกล้ากัญชา “พันธุ์ฝอยทอง ภูผายล” ถิ่นกำเนิดจากจังหวัดสกลนคร ที่ผ่านการศึกษาทดสอบคัดแยกสายพันธุ์กว่า 2 ปี กระทั่งได้สายพันธุ์ที่มีคุณลักษณะดี โตเร็ว ลำต้นแข็งแรง ออกดอกง่ายเหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทย ให้ผลผ ...

อ่านต่อ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
4. โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า"

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการค้า" รุ่นที่ 13วันที่ 16-18 สิงหาคม 2565ณ ฟาร์มแพะแกะ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม----------------------ค่าลงทำเบียน 3,500 บาท/ท่านไม่รวมค่าที่พัก***รับเพียง 20 ท่าน เท่านั้น----------------------ช่ ...

อ่านต่อ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
5. ฝึกอบรม "เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเพื่อการผลิตพืชและเมล็ดพันธุ์"

โครงการฝึกอบรม "เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรเพื่อการผลิตพืชและเมล็ดพันธุ์"วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมนนทรีสีทอง ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสนข้อมูลเพิ่มเติม https://bit.ly/39Y3gtO ...

อ่านต่อ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
6. "หลักสูตร" ที่ควรเรียน..ก่อนเข้าสู่ "แวดวงธุรกิจกัญชา"

รวบรวมหลักสูตร “กัญชา” ซึ่งเป็นหลักสูตรเปิดใหม่มาแรง ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดหลักสูตร “กัญชาเวชศาสตร์” วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ซึ่งถือเป็นหลักสูตรที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านกัญชา และนำผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาจากต่างประเทศเข้ามาสอนนักศึกษา โดยเน้นผลิตบุคลากรที่เชี่ยวชาญด ...

อ่านต่อ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
7. คณะเกษตร มก. เปิดหลักสูตร "กัญชา-กัญชง ออนไลน์" ฟรี!

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดทำคอร์สออนไลน์ เรียนได้ฟรี สำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับกัญชา/กัญชง ไว้ศึกษาหาความรู้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการผลิตกัญชาหรือกัญชง หรือเป็นความรู้เพิ่มเติม เป็นการเรียนออนไลน์ในส่วนบทเรียนพัฒนาวิชาชีพ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการ upskill reskill หรือ new skill ของเรื ...

อ่านต่อ วันที่ 29 มิถุนายน 2565
8. บุศรินทร์ พืชสกุลกระเจียวชนิดใหม่ของโลก

“บุศรินทร์” Curcuma stahlianthoides Škorničk. & Soonthornk.ดร. ศุทธิณัฏฐ์ สุนทรกลัมพ์ ดร. จุฑามาศ กองผาพา และ ดร. สุคนธ์ทิพย์ เวียนมานะ อาจารย์สังกัดคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ คุณณัชชา กุลภา ประธานวิสาหกิจชุมชนทายาท ...

อ่านต่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2565

แจ้งเตือน

1. ระวังไรกำมะหยี่ลำไย

สภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตกกระจายทั่วทุกพื้นที่ เตือนผู้ปลูกลำไยในระยะแตกใบอ่อน ติดผล ออกดอก รับมือไรกำมะหยี่ลำไย (Aceria longana Boczek and Knihinicki) เข้าทำลายช่อใบอ่อนของลำไย ทำให้ใบอ่อนมีขนาดเล็กลง ขอบใบบิดม้วนงอ บางครั้งมีลักษณะบิดเป็นเกลียว เมื่อนำใบที่มีลักษณะดังกล่าวมาตรวจดูใต้กล้องที่มีกำลังข ...

อ่านต่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
2. ปศุสัตว์เตือน! ถ่านไม่สามารถรักษาโรคลัมปีสกินในวัวได้

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีข้อความปรากฎในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ในประเด็นเรื่องถ่านสามารถรักษาโรคลัมปีสกินในวัวได้ ทางกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ยังไม่พบข้อมูลว่าผงถ่านดังกล่าวมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรีย และผงถ่านทั่วไปที่ไม่ได้ ...

อ่านต่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
3. เตือนประมงกระชัง ระวังเห็บปลามากับน้ำเปลี่ยนสี หวั่นเกิดโรคป่วย-ตาย สร้างความเสียหาย

ประมงอำเภอครบุรี จ.นครราชสีมา ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง ทั้งเตือนระวังเห็บปลาช่วงน้ำเปลี่ยนสี หวั่นเกิดโรคตาย หากพบปรสิตติดตัวปลา แยกปลาออก แจ้ง สนง.ประมงใกล้บ้านทันทีนายอายุวัฒน์ อนุตรอริยกุล ประมงอำเภอครบุรี ออกตรวจเยี่ยมกระชังปลาของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังในเขื่อนลำแชะ ต.โคกกระชาย อ.ค ...

อ่านต่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2565
4. ระวังหนอนเจาะฝักมะขาม

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศเย็นและมีความชื้นสูงในตอนกลางคืนและเช้า อากาศร้อนในตอนกลางวัน เตือนผู้ปลูกมะขามในระยะพัฒนาผลรับมือหนอนเจาะฝักมะขามตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ผีเสื้อเพศเมียวางไข่เป็นฟองเดี่ยว ๆ บนฝักมะขาม ตั้งแต่มะขามเริ่มเป็นฝักอ่อน โดยวางไข่บนฝักที่มีรอยแตกหรือรอยหักมากกว่าฝักปกติ ...

อ่านต่อ วันที่ 28 มิถุนายน 2565