sample image lg

  ศูนย์ความรู้ด้านการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยให้บริการความรู้ในสาขาวิชาเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการขยายการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตรจากฐานความรู้ที่ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติและศูนย์สนเทศทางกระบือนานาชาติได้มีการพัฒนาสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยนำแนวคิดในการจัดการความรู้ร่วมกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับการนำแนวคิดห้องสมุดด้านการเกษตรมีชีวิตมาใช้ในการจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเกษตรให้เป็นที่กว้างขวางมากขึ้นและเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการและการให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อสนับสนุนการเรียน การสอน การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคม


ข่าวสาร

1. กรมการข้าว เตรียมรับรองพันธุ์ข้าว 4 สายพันธุ์

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ตามที่ท่าน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถึงรายงานของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและกรมศุลกากร ที่ระบุว่า ช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ( ม.ค.- มิ.ย.) ไทยสามารถส่งออกข้าวทุกชนิด ได้แก่ ข้าวขาว ข้าวนึ่งและข้าวหอมมะลิ มีปริมาณ 3,507 ...

อ่านต่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2565
2. iNaturalist เป็นแอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติทั่วโลกผ่านการถ่ายภาพ

iNaturalist เป็นแอปพลิเคชันที่จะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในวงการวิทยาศาสตร์ เพียงแค่หาสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัว ถ่ายให้ชัด โฟกัสให้เข้า และกด แชะ! อัปโหลดภาพลงในแอปฯ นี้ AI ที่ทำงานอยู่เบื้องหลังจะสแกนว่าสิ่งมีชีวิตในภาพที่คุณถ่ายว่าคือตัวอะไร อยู่กลุ่มไหน เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาของนักวิจัยเกี่ยวกับนิเว ...

อ่านต่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2565
3. เทคโนโลยีล้างทำความสะอาดแบบปราศจากสารเคมี

เทคโนโลยีล้างทำความสะอาดแบบปราศจากสารเคมี เพื่อผักและผลไม้ที่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคผักและผลไม้สดมีโอกาสปนเปื้อนจุลินทรีย์ได้ตลอดกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การใส่ปุ๋ยและรดน้ำในการเพาะปลูก การใช้ยาฆ่าแมลง ไปจนถึงแบคทีเรียที่มาจากสัตว์อื่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความสะอาดของผลิตภัณฑ์ผักผลไม้สดในท้องตลาด แล ...

อ่านต่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2565
4. ม.เกษตรฯ กำแพงแสน จัดกิจกรรมปลูกข้าวและต้นไม้ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2565

รองศาสตราจารย์ นสพ. ดร. อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน เป็นประธานในกิจกรรมปลูกข้าว และกิจกรรมพัฒนาวิทยาเขต เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจําปี 2565 ณ ทุ่งนาไพร และบริเวณแปลงปลูกต้นไม้เลียบถนนชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โอกาสนี้หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเ ...

อ่านต่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2565
5. แจกฟรี! กล้าหญ้าแฝก ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

กรมพัฒนาที่ดิน เชิญชวนรับกล้าหญ้าแฝก ปลูกป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน ตั้งเป้าเร่งแจกจ่ายปลูกทั่วประเทศภายในกันยายน 2565การชะล้างพังทลายของหน้าดิน เป็นปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศ ที่ส่งผลต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน และการสูญเสียหน้าดินที่อุดมสมบูรณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอ ...

อ่านต่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2565
6. สกัด 'เพกติน' จากเปลือกทุเรียน

รศ. ดร. สุรีย์มาศ สุขกสี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) รำไพพรรณี เผยว่าพื้นที่ภาคตะวันออกมีเปลือกทุเรียนเหลือทิ้งจำนวนมาก สร้างปัญหาในการกำจัดขยะ ขณะที่ในส่วนผลของทุเรียนมีส่วนที่เป็นเปลือกถึง 75% และในเปลือกพบว่ามีองค์ประกอบของเส้นใยอาหารถึง 79% ทั้งเส้นใยอาหารที่ไม่ละลายน ...

อ่านต่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2565
7. งานวิจัยพบ 'สาหร่ายเตา' อาหารปลามีคุณภาพสูง-แนะส่งเสริมเพาะเลี้ยง

กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) "สาหร่ายเตา" เป็นผลผลิตพลอยได้จากการบำบัดคุณภาพน้ำในการเลี้ยงปลานิล ซึ่งเป็นสาหร่ายที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบด้วยโปรตีน 18.63% ไขมัน 5.21% คาร์โบไฮเดรต 56.31% เส้นใย 7.66% เถ้า 11.78 ...

อ่านต่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2565
8. ต้นแบบเลี้ยงปลาระบบ CARE

จากความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้นทุกวัน บวกกับการให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จึงพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบใหม่ เรียกว่า CARE Aquaculture Modelรูปแบบประกอบด้วย C-Consumer Need...การผลิตที่ใส ...

อ่านต่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2565

แจ้งเตือน

1. ระวังไรขาวพริก

สภาพอากาศในช่วงนี้มีฝนตกและฝนตกหนักบางพื้นที่ เตือนผู้ปลูกพริกในทุกระยะการเจริญเติบโตรับมือไรขาวพริก ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบอ่อน ยอด และดอก ทำให้ใบและยอดหงิกงอ ขอบใบม้วนงอลงด้านล่าง ทำให้ใบมีลักษณะเรียวแหลม ก้านใบยาว เปราะหักง่าย อาการขั้นรุนแรงส่วนยอดจะแตกเป็นฝอย ถ้าทำลายดอก กลีบดอ ...

อ่านต่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2565
2. เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน

กรมประมงเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน แนะวางแผนการเลี้ยง หมั่นตรวจคุณภาพน้ำ ช่วยลดความสูญเสียได้ นายถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ในฐานะโฆษกกรมประมง เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้หลายพื้นที่ของประเทศไทยเริ่มมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีคว ...

อ่านต่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2565
3. ระวังโรคเถาเหี่ยว (เกิดจากเชื้อรา) ในแตงโม

สภาพอากาศในช่วงนี้อากาศชื้น มีฝนตกชุกตลอด เตือนผู้ปลูกแตงโมในระยะออกดอกรับมือโรคเถาเหี่ยว (เกิดจากเชื้อรา) ระยะแรกแตงโมจะแสดงอาการใบเหลือง โดยเริ่มที่ใบล่าง ๆ และเหลืองต่อเนื่องขึ้นไป จนเหลืองทั้งต้น ต่อมาเถาแตงจะเหี่ยวและตาย บางครั้งจะมีรอยแตกตามยาวของลำต้น โดยเฉพาะบริเวณโคนเถาที่ใกล้กับผิวดิน เมื่ ...

อ่านต่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2565
4. ประมงกาฬสินธุ์ เตือนฝนสลับอากาศร้อน น้ำเสียเสี่ยงกุ้งน็อกตายยกบ่อ

นายสมยศ ภูสีดาว เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งบ้านตูม หมู่ 4 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า บรรยากาศการเลี้ยงกุ้งและจำหน่ายกุ้งในช่วงนี้ซบเซามาก เริ่มจากปี 2563 ที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อเนื่องถึงยุคน้ำมันแพง ทำให้การค้าขายกุ้งฝืดเคืองและถือเป็นช่วงขาลงของอาชีพเลี้ยงกุ้งก้ามกรามก็ว่า ...

อ่านต่อ วันที่ 3 สิงหาคม 2565